8 వ తరగతి 

CHAPTER – 1 పటాల అధ్యయనము – విశ్లేషణ

CHAPTER – 2 సూర్యుడు – శక్తి వనరు

CHAPTER – 3 భూ చలనాలు – ఋతువులు

CHAPTER – 4 ధృవ ప్రాంతాలు

CHAPTER – 5 అడవులు – వినియోగము, సంరక్షణ

CHAPTER – 6 ఖనిజాలు, గనుల తవ్వకము

9 వ తరగతి 

CHAPTER – 1 భూమి- మనము

1. భూమి- మనము Part -1

2. భూమి- మనము Part -2

3. భూమి- మనము Part -3

4. భూమి- మనము Part -4

CHAPTER – 2 భూమి- ఆవరణములు – శిలావరణము
CHAPTER – 3 జలావరణము

CHAPTER – 4 వాతావరణము

CHAPTER – 5 జీవావరణము

CHAPTER – 6 భారతదేశములో వ్యవసాయము

CHAPTER – 7 భారతదేశములో పరిశ్రమలు

10 వ తరగతి 

CHAPTER – 1  భారతదేశము – భౌగోళిక స్వరూపాలు 

Video – 1 – ఉనికి
Video – 2 – part – A  – హిమాలయాలు – హిమాద్రి, హిమాచల్  శ్రేణులు
Video – 3 – part – B – హిమాలయాలు – శివాలిక్,పూర్వాంచల్  శ్రేణులు
Video – 4 –  ఉత్తర మైదానాలు
Video – 5 –  ద్వీపకల్ప పీఠభూమి
Video – 6 –  థార్ ఎడారి, తీర మైదానాలు

CHAPTER – 2   భారత దేశ శీతోష్ణస్థితి

Video – 1 – శీతోష్ణస్థితి, వాతావరణము – ప్రభావితము చేయు అంశాలు
Video – 2 – భారతీయ కల విభజన, వేసవి కాలము, శీతాకాలము
Video – 3 – ఋతుపవనాల ప్రవేశము, నైరుతి ఋతుపవనాలు – ఈశాన్య ఋతుపవనాలు
Video – 4 – భూగోళము వేడెక్కడము – శీతోష్ణస్థితి మార్పులు

CHAPTER – 3  భారత దేశ నదులు, నీటి వనరులు

Video – 1 – హిమాలయ నదులు
Video – 2 – Part – 1 – ద్వీపకల్ప నదులు –   పశ్చిమానికి ప్రవహించే నదులు
Video – 2 – Part – 2 – ద్వీపకల్ప నదులు  – తూర్పునకు ప్రవహించే నదులు – గోదావరి  నది
Video – 2 – Part – 3 – ద్వీపకల్ప నదులు – తూర్పునకు ప్రవహించే నదులు – కృష్ణా   నది
Video – 2 – Part – 4 – ద్వీపకల్ప నదులు-  తూర్పునకు ప్రవహించే నదులు – కావేరి, మహా నదులు
Video – 2 – Part – 5 – ద్వీపకల్ప నదులు – తూర్పునకు ప్రవహించే నదులు – వంశధార, మార్చిఖండ్, నాగావళి  నదులు
Video – 3 – నీటి వినియోగము – హివారే బజార్ గ్రామము

CHAPTER -4 ప్రజలు – నివాసప్రాంతాలు 

CHAPTER – 5    ప్రజలు – వలసలు 

Course Curriculum

No curriculum found !

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

81 STUDENTS ENROLLED
  © 2020. C Guru Academy - CGURU. All rights reserved. Developed by glouniTech

  Pin It on Pinterest

  Share This