మనము – మన పరిసరాలు

1. జంతువులు – మన జీవనాధారము

2. వ్యవసాయము – పంటలు

3. మనము చెట్లను పెంచుదాం

4. పౌష్టికాహారం

5. మన శరీరభాగాలు – జ్ఞానేంద్రియాలు

6. మన శరీరములోని వ్యవస్థలు

7. అడవులు – గిరిజనులు

8. నది – జీవన విధానము

9. వాతావరణము – గాలి

10. సూర్యుడు – గ్రహాలు

11. భద్రతా చర్యలు

12. చారిత్రక కట్టడాలు – వనపర్తికోట

13. శక్తి

14. మనదేశము – ప్రపంచము

15. మన రాజ్యాంగము

16. బాలల హక్కులు

Course Curriculum

CHAPTER - 1 జంతువులు - మన జీవన ఆధారము
జంతువులు – మన జీవన ఆధారము పార్ట్ – 1 00:21:00
జంతువులు - మన జీవన ఆధారము పార్ట్ - 1
జంతువులు – మన జీవన ఆధారము పార్ట్ – 2 00:32:00
జంతువులు - మన జీవన ఆధారము పార్ట్ - 2

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

661 STUDENTS ENROLLED
© 2020. C Guru Academy - CGURU. All rights reserved. Developed by glouniTech

Pin It on Pinterest

Share This