3 వ తరగతి

మనము – మన పరిసరాలు

1. కుటుంబము

2. ఎవరేం పని చేస్తారు?

3. ఆడుకుందాం

4. జంతువులు – వాటి నివాసాలు

5. మన చుట్టూ ఉన్న మొక్కలు

6. ఆకులతో అనుబంధము

7. మనము ఏమేమి తింటాము

8. ఆహారపు అలవాట్లు

9. మన గ్రామము

10. రకరకాల ఇళ్లు

11. శుభ్రమైన ఇల్లే అందమైన ఇల్లు

12. మట్టితో చేసిన మాణిక్యాలు

13. రంగురంగుల బట్టలు

14. ఏవేవి ఎక్కడెక్కడ?

15. నీరు – మన అవసరాలు

16. ఊరికి పోదాము

4 వ తరగతి

మనము – మన పరిసరాలు

1. కుటుంబ వ్యవస్థ – మార్పులు

2. ఆటలు – నియమాలు

3. రకరకాల జంతువులు

4. జంతువుల జీవన విధానము, జీవ వైవిధ్యము

5. మన చుట్టూ ఉండే మొక్కలు

6. దారి తెలుసుకుందామా?

7. ప్రభుత్వ సంస్థలు

8. ఇళ్ళ నిర్మాణము – పారిశుధ్యము

9. మా ఊరు – మా చెరువు

10. మన ఆహారము – మన ఆరోగ్యము

11. ఊరు నుండి ఢిల్లీకి

12. భారతదేశ చరిత్ర – సంస్కృతి

5 వ తరగతి

మనము – మన పరిసరాలు

1. జంతువులు – మన జీవనాధారము

2. వ్యవసాయము – పంటలు

3. మనము చెట్లను పెంచుదాం

4. పౌష్టికాహారం

5. మన శరీరభాగాలు – జ్ఞానేంద్రియాలు

6. మన శరీరములోని వ్యవస్థలు

7. అడవులు – గిరిజనులు

8. నది – జీవన విధానము

9. వాతావరణము – గాలి

10. సూర్యుడు – గ్రహాలు

11. భద్రతా చర్యలు

12. చారిత్రక కట్టడాలు – వనపర్తికోట

13. శక్తి

14. మనదేశము – ప్రపంచము

15. మన రాజ్యాంగము

16. బాలల హక్కులు

6 వ తరగతి

CHAPTER – 1 పటాల అధ్యయనం – తయారీ

1.దిక్కులు

2. చిత్రము – వ్యక్తులు – దిక్కుల పరిశీలన

3. మన చిత్రంలో దిక్కులు – AP & TS

4. ప్రకటనా స్కేలు

5. స్కేలు / పటములో దూరము

6 చిహ్నాలు

CHAPTER – 2 GLOBE – భూమికి నమూనా

1. భూమి యొక్క ఆకారము – విశేషాలు

2. మహాసముద్రాలు – ఖండాలు

3. GLOBE – దిక్కులు – అక్షాంశాలు

4. రేఖాంశాలు

CHAPTER – 3 భూ స్వరూపాలు – కృష్ణా డెల్టా

1. రకాలు

2. పర్వతాలు

3. కొండలు, గుట్టలు

4. పీఠభూములు

5. మైదానాలు

6. డెల్టా

7. సరస్సులు

CHAPTER – 3.A. పెనమకూరు – కృష్ణా డెల్టా

1. ప్రకాశం బ్యారేజీ, బందరు కాలువ

2. నేలల వివరాలు

3. వర్షపాతము – సాగునీరు

4. వరదలు, తుఫానులు

5. పంటలు – రకాలు, వివరాలు

6. మిశ్రమ వ్యవసాయము, భూ యాజమాన్యము

7. సహాజ జీవనము, వాణిజ్య కార్యకలాపాలు

CHAPTER – 4.A. డోకూర్ – పీఠభూమిలో ఒక గ్రామము – తెలంగాణా

1. పీఠభూమి విశేషాలు – డోకూర్ పేరు

2. వాతావరణము, వర్షపాతము

3. నేలలు

4. నీటి వనరులు – చెరువులు, కుంటలు

5. బావులు, బోరుబావులు

6. పంటలు – వ్యవసాయము

7. మిశ్రమ వ్యవసాయము

8. ఇతర జీవనోపాదులు

9. నివాసం – వ్యాపారము – రవాణా

10. భిన్నమైన వ్యవసాయ విధానాలు

CHAPTER – 4.B. సలకం చెరువు – పీఠభూమిలో ఒక గ్రామము – ఆంధ్రప్రదేశ్

1. దక్కన్ పీఠభూమి – సలకం చెరువు

2. నేలలు

3.శీతోష్ణస్థితి , వర్షపాతము

4. నీటి వనరులు

5. వ్యవసాయ పంటలు

6. మిశ్రమ వ్యవసాయము – ఇతర జీవనోపాదులు

7. నివాసం – రోడ్లు, మార్కెట్లు

8. భిన్నమైన వ్యవసాయ విధానాలు

CHAPTER – 5.A. పెనుగోలు – కొండలోని ఒక గ్రామము – తెలంగాణా

1. తూర్పు కనుమలు – తెలంగాణా

2. వ్యవసాయ విధానము

3. వెదురు – కలపేతర అటవీ ఉత్పత్తులు

4. నీరు, నివాసము, ఆచారము, కోయలు

CHAPTER – 5.B. కూనవరం – కొండల మీదున్న గిరిజన గ్రామము – ఆంధ్రప్రదేశ్

1. బైసన్ కొండలు – కొండరెడ్లు

2. పోడు వ్యవసాయము – పెరటి తోటలు

3. అటవీ ఉత్పత్తులు – వెదురు

4. త్రాగు నీరు – ఆవాసాలు – సంప్రదాయాలు – కొండరెడ్ల భవిష్యత్తు

CHAPTER – 5.C. కూనవరం – కొండల మీదున్న గిరిజన గ్రామము – ఆంధ్రప్రదేశ్ – నేటి వ్యవసాయము

1. ఒప్పందపు వ్యవసాయము

2. AP – వ్యవసాయము

7 వ తరగతి

CHAPTER – 1 వివిధ పటాల అధ్యయనము – అర్థం చేసుకోవటం

CHAPTER – 2 వర్షం – నదులు

CHAPTER – 3 చెరువులు – భూగర్భ జలాలు

CHAPTER – 4 మహాసముద్రాలు – చేపలు పట్టడము

CHAPTER – 5 యూరప్

CHAPTER – 6 ఆఫ్రికా

8 వ తరగతి

CHAPTER – 1 పటాల అధ్యయనము – విశ్లేషణ

CHAPTER – 2 సూర్యుడు – శక్తి వనరు

CHAPTER – 3 భూ చలనాలు – ఋతువులు

CHAPTER – 4 ధృవ ప్రాంతాలు

CHAPTER – 5 అడవులు – వినియోగము, సంరక్షణ

CHAPTER – 6 ఖనిజాలు, గనుల తవ్వకము

9 వ తరగతి

CHAPTER – 1 భూమి- మనము

1. భూమి- మనము Part -1

2. భూమి- మనము Part -2

3. భూమి- మనము Part -3

4. భూమి- మనము Part -4

CHAPTER – 2 భూమి- ఆవరణములు – శిలావరణము
CHAPTER – 3 జలావరణము

CHAPTER – 4 వాతావరణము

CHAPTER – 5 జీవావరణము

CHAPTER – 6 భారతదేశములో వ్యవసాయము

CHAPTER – 7 భారతదేశములో పరిశ్రమలు

10 వ తరగతి

CHAPTER – 1 భారతదేశము – భౌగోళిక స్వరూపాలు

Video – 1 – ఉనికి
Video – 2 – part – A – హిమాలయాలు – హిమాద్రి, హిమాచల్ శ్రేణులు
Video – 3 – part – B – హిమాలయాలు – శివాలిక్,పూర్వాంచల్ శ్రేణులు
Video – 4 – ఉత్తర మైదానాలు
Video – 5 – ద్వీపకల్ప పీఠభూమి
Video – 6 – థార్ ఎడారి, తీర మైదానాలు

CHAPTER – 2 భారత దేశ శీతోష్ణస్థితి

Video – 1 – శీతోష్ణస్థితి, వాతావరణము – ప్రభావితము చేయు అంశాలు
Video – 2 – భారతీయ కల విభజన, వేసవి కాలము, శీతాకాలము
Video – 3 – ఋతుపవనాల ప్రవేశము, నైరుతి ఋతుపవనాలు – ఈశాన్య ఋతుపవనాలు
Video – 4 – భూగోళము వేడెక్కడము – శీతోష్ణస్థితి మార్పులు

CHAPTER – 3 భారత దేశ నదులు, నీటి వనరులు

Video – 1 – హిమాలయ నదులు
Video – 2 – Part – 1 – ద్వీపకల్ప నదులు – పశ్చిమానికి ప్రవహించే నదులు
Video – 2 – Part – 2 – ద్వీపకల్ప నదులు – తూర్పునకు ప్రవహించే నదులు – గోదావరి నది
Video – 2 – Part – 3 – ద్వీపకల్ప నదులు – తూర్పునకు ప్రవహించే నదులు – కృష్ణా నది
Video – 2 – Part – 4 – ద్వీపకల్ప నదులు- తూర్పునకు ప్రవహించే నదులు – కావేరి, మహా నదులు
Video – 2 – Part – 5 – ద్వీపకల్ప నదులు – తూర్పునకు ప్రవహించే నదులు – వంశధార, మార్చిఖండ్, నాగావళి నదులు
Video – 3 – నీటి వినియోగము – హివారే బజార్ గ్రామము

CHAPTER -4 ప్రజలు – నివాసప్రాంతాలు

CHAPTER – 5 ప్రజలు – వలసలు

Course Curriculum

3 వ తరగతి మనము – మన పరిసరాలు
కుటుంబము పార్ట్ – 1 00:21:00
కుటుంబము పార్ట్ - 1
కుటుంబము పార్ట్ – 2 00:13:00
కుటుంబము పార్ట్ - 1
ఎవరేం పని చేస్తారు? 00:12:00
ఎవరేం పని చేస్తారు?
4 వ తరగతి మనము – మన పరిసరాలు
కుటుంబ వ్యవస్థ – మార్పులు 00:25:00
కుటుంబ వ్యవస్థ - మార్పులు
ఆటలు – నియమాలు 00:26:00
ఆటలు - నియమాలు
5 వ తరగతి మనము – మన పరిసరాలు
జంతువులు – మన జీవన ఆధారము పార్ట్ – 1 00:21:00
జంతువులు - మన జీవన ఆధారము పార్ట్ - 1
జంతువులు – మన జీవన ఆధారము పార్ట్ – 2 00:32:00
జంతువులు - మన జీవన ఆధారము పార్ట్ - 2
6 వ తరగతి
CHAPTER – 1 పటాల అధ్యయనం – తయారీ
పటాల అధ్యయనము – తయారీ 00:34:00
పటాల అధ్యయనము - తయారీ
CHAPTER – 2 GLOBE – భూమికి నమూనా
భూమి యొక్క ఆకారము – విశేషాలు 00:26:00
భూమి యొక్క ఆకారము - విశేషాలు
మహాసముద్రాలు – ఖండాలు 00:27:00
మహాసముద్రాలు - ఖండాలు
GLOBE – దిక్కులు – అక్షాంశాలు – రేఖాంశాలు 00:28:00
GLOBE - దిక్కులు - అక్షాంశాలు - రేఖాంశాలు
CHAPTER – 3 భూ స్వరూపాలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రధాన భూ స్వరూపాలు 00:25:00
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రధాన భూ స్వరూపాలు
తెలంగాణా ప్రధాన భూ స్వరూపాలు 00:16:00
తెలంగాణా ప్రధాన భూ స్వరూపాలు
CHAPTER - 3.A. పెనమకూరు - కృష్ణా డెల్టా
పెనమకూరు – కృష్ణా డెల్టా పార్ట్ – 1 00:31:00
పెనమకూరు - కృష్ణా డెల్టా
పెనమకూరు – కృష్ణా డెల్టా పార్ట్ – 2 00:40:00
పెనమకూరు - కృష్ణా డెల్టా పార్ట్ - 2
CHAPTER - 4.A. డోకూర్ - పీఠభూమిలో ఒక గ్రామము - తెలంగాణా
డోకూర్ – పీఠభూమిలో ఒక గ్రామము – తెలంగాణా – పార్ట్ – 1 00:36:00
డోకూర్ - పీఠభూమిలో ఒక గ్రామము - తెలంగాణా - పార్ట్ - 1
డోకూర్ – పీఠభూమిలో ఒక గ్రామము – తెలంగాణా – పార్ట్ – 2 00:32:00
డోకూర్ - పీఠభూమిలో ఒక గ్రామము - తెలంగాణా - పార్ట్ - 2
CHAPTER – 4.B. సలకం చెరువు – పీఠభూమిలో ఒక గ్రామము – ఆంధ్రప్రదేశ్
సలకం చెరువు – పీఠభూమిలో ఒక గ్రామము – ఆంధ్రప్రదేశ్ పార్ట్ – 1 00:22:00
సలకం చెరువు - పీఠభూమిలో ఒక గ్రామము - ఆంధ్రప్రదేశ్ పార్ట్ - 1
సలకం చెరువు – పీఠభూమిలో ఒక గ్రామము – ఆంధ్రప్రదేశ్ పార్ట్ – 2 00:29:00
సలకం చెరువు - పీఠభూమిలో ఒక గ్రామము - ఆంధ్రప్రదేశ్ పార్ట్ - 2
7 వ తరగతి
CHAPTER – 1 వివిధ పటాల అధ్యయనము – అర్థం చేసుకోవటం
వివిధ రకాల పటాలను అర్థం చేసుకోవడము 00:22:00
వివిధ రకాల పటాలను అర్థం చేసుకోవడము
CHAPTER - 2 వర్షం - నదులు
వర్షం – నదులు Part – 1 00:46:00
వర్షం - నదులు Part - 1
వర్షము – నదులు పార్ట్ – 2 00:32:00
వర్షము - నదులు పార్ట్ - 2
వర్షము – నదులు పార్ట్ -3 00:22:00
వర్షము - నదులు పార్ట్ -3
CHAPTER – 3 చెరువులు – భూగర్భ జలాలు
చెరువులు – భూగర్భ జలాలు – చెరువులు 00:28:00
చెరువులు - భూగర్భ జలాలు - చెరువులు
చెరువులు – భూగర్భజలాలు – ఆంధ్రప్రదేశ్ భూగర్భజలాల వివరాలు 00:24:00
చెరువులు - భూగర్భజలాలు - ఆంధ్రప్రదేశ్ భూగర్భజలాల వివరాలు
చెరువులు – భూగర్భజలాలు – తెలంగాణా భూగర్భజలాల వివరాలు 00:23:00
చెరువులు - భూగర్భజలాలు - తెలంగాణా భూగర్భజలాల వివరాలు
చెరువులు – భూగర్భ జలాలు – తిరిగి నింపటం, నాణ్యత మరియు వినియోగము 00:22:00
చెరువులు - భూగర్భ జలాలు - తిరిగి నింపటం, నాణ్యత మరియు వినియోగము
CHAPTER - 4 మహాసముద్రాలు - చేపలు పట్టడము
మహాసముద్రాలు – చేపలు పట్టడము పార్ట్ – 1 00:30:00
మహాసముద్రాలు - చేపలు పట్టడము పార్ట్ - 1
మహాసముద్రాలు – చేపలు పట్టడము – చేపలు పట్టడము 00:27:00
మహాసముద్రాలు - చేపలు పట్టడము - చేపలు పట్టడము
CHAPTER -7 యూరప్
యూరప్ పార్ట్ – 1 00:55:00
యూరప్ పార్ట్ - 1
CHAPTER - 6 ఆఫ్రికా
ఆఫ్రికా పార్ట్ 1 00:36:00
ఆఫ్రికా పార్ట్ 1
ఆఫ్రికా పార్ట్ 2 00:29:00
ఆఫ్రికా పార్ట్ 2
ఆఫ్రికా పార్ట్ 3 00:25:00
ఆఫ్రికా పార్ట్ 3
8 వ తరగతి
Syllabus Analysis of 8 Th class
Syllabus Analysis of 8 Th class 00:17:00
Syllabus Analysis of 8 Th class
CHAPTER – 1 పటాల అధ్యయనము – విశ్లేషణ
పటాల అధ్యయనము – విశ్లేషణ పార్ట్ – 1 00:43:00
పటాల అధ్యయనము - విశ్లేషణ పార్ట్ - 1
పటాల అధ్యయనము – విశ్లేషణ పార్ట్ – 2 00:54:00
పటాల అధ్యయనము - విశ్లేషణ పార్ట్ - 2
పటాల అధ్యయనము – విశ్లేషణ పార్ట్ -3 00:27:00
పటాల అధ్యయనము - విశ్లేషణ పార్ట్ -3
పటాల అధ్యయనము – విశ్లేషణ పార్ట్ – 4 00:27:00
పటాల అధ్యయనము - విశ్లేషణ పార్ట్ - 4
CHAPTER - 2 సూర్యుడు - శక్తి వనరు
వాతావరణము – సూర్యుడు, ఉష్ణోగ్రత  00:35:00
వాతావరణము - సూర్యుడు, ఉష్ణోగ్రత 
8 వ తరగతి – వాతావరణము – ఉష్ణోగ్రత 00:37:00
8 వ తరగతి - వాతావరణము – ఉష్ణోగ్రత
CHAPTER - 4 ధృవ ప్రాంతాలు
ధృవ ప్రాంతాలు 00:25:00
ధృవ ప్రాంతాలు
ఎస్కిమోలు పార్ట్ -1 00:21:00
ఎస్కిమోలు పార్ట్ -1
CHAPTER - 5 అడవులు - వినియోగము, సంరక్షణ
అడవులు – నిర్వచనాలు 00:24:00
అడవులు - నిర్వచనాలు
అడవులు – రకాలు 00:50:00
అడవులు - రకాలు
ISFR 2019 – ఆంధ్రప్రదేశ్ – అడవుల వివరాలు 00:25:00
ISFR 2019 - ఆంధ్రప్రదేశ్ - అడవుల వివరాలు
ISFR 2019 – తెలంగాణా – అడవుల వివరాలు 00:21:00
ISFR 2019 - తెలంగాణా - అడవుల వివరాలు
9 వ తరగతి
CHAPTER - 1 భూమి- మనము
భూమి- మనము Part -1 00:42:00
భూమి- మనము Part -1
భూమి- మనము Part -2 00:47:00
భూమి- మనము Part -2
భూమి- మనము Part -3 00:26:00
భూమి- మనము Part -3
భూమి- మనము Part -4 00:41:00
భూమి- మనము Part -4
రేఖాంశములు – కాలము – సమస్యలు – పరిచయము 00:13:00
రేఖాంశములు - కాలము - సమస్యలు - పరిచయము
రేఖాంశములు – కాలము – సమస్యలు – తూర్పు నుంచి తూర్పుకి – తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి 00:13:00
రేఖాంశములు - కాలము - సమస్యలు - తూర్పు నుంచి తూర్పుకి - తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి
రేఖాంశములు – కాలము – సమస్యలు – తూర్పు నుంచి తూర్పుకి – తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి – సమాధానాలు 00:09:00
రేఖాంశములు - కాలము - సమస్యలు - తూర్పు నుంచి తూర్పుకి - తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి - సమాధానాలు
రేఖాంశములు – కాలము – సమస్యలు – తూర్పు నుంచి తూర్పుకి – ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి 00:12:00
రేఖాంశములు - కాలము - సమస్యలు - తూర్పు నుంచి తూర్పుకి - ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి
రేఖాంశములు – కాలము – సమస్యలు – తూర్పు నుంచి తూర్పుకి – ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి – సమాధానాలు 00:10:00
రేఖాంశములు - కాలము - సమస్యలు - తూర్పు నుంచి తూర్పుకి - ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి - సమాధానాలు
రేఖాంశములు – కాలము – సమస్యలు – పడమర నుంచి పడమరకి – తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి, ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి 00:10:00
రేఖాంశములు - కాలము - సమస్యలు - పడమర నుంచి పడమరకి - తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి, ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి
రేఖాంశములు – కాలము – సమస్యలు – పడమర నుంచి తూర్పుకి, తూర్పు నుంచి పడమరకి – తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి, ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి 00:15:00
రేఖాంశములు - కాలము - సమస్యలు - పడమర నుంచి తూర్పుకి, తూర్పు నుంచి పడమరకి - తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి, ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి
CHAPTER - 2 భూమి- ఆవరణములు - శిలావరణము
పర్యావరణము – భాగాలు 00:15:00
పర్యావరణము - భాగాలు
శిలావరణము – భూ అంతర్నిర్మాణము 00:16:00
శిలావరణము - భూ అంతర్నిర్మాణము
ఖండచలన సిద్ధాంతము 00:32:00
ఖండచలన సిద్ధాంతము
శిలావరణము – పలకవిరూపకారక సిద్ధాంతము 00:39:00
శిలావరణము - పలకవిరూపకారక సిద్ధాంతము
అగ్ని పర్వతాలు 00:33:00
అగ్ని పర్వతాలు
భూస్వరూపశాస్త్రము – ప్రకృతి కారకాలు – బాహ్యప్రక్రియలు 00:17:00
భూస్వరూపశాస్త్రము - ప్రకృతి కారకాలు - బాహ్యప్రక్రియలు
బాహ్య ప్రక్రియలు – ప్రకృతికారకాలు – నది క్రమక్షయము 00:22:00
బాహ్య ప్రక్రియలు - ప్రకృతికారకాలు - నది క్రమక్షయము
బాహ్య ప్రక్రియలు – ప్రకృతికారకాలు – నది నిక్షేపణ స్వరూపాలు 00:21:00
బాహ్య ప్రక్రియలు - ప్రకృతికారకాలు - నది నిక్షేపణ స్వరూపాలు
బాహ్య ప్రక్రియలు – ప్రకృతికారకాలు – హిమానీనదాలు 00:22:00
బాహ్య ప్రక్రియలు - ప్రకృతికారకాలు - హిమానీనదాలు
బాహ్య ప్రక్రియలు – ప్రకృతికారకాలు – సముద్రము – అలల ప్రభావము 00:22:00
బాహ్య ప్రక్రియలు - ప్రకృతికారకాలు - సముద్రము - అలల ప్రభావము
బాహ్య ప్రక్రియలు – ప్రకృతికారకాలు – గాలి (వాతావరణము) 00:12:00
బాహ్య ప్రక్రియలు - ప్రకృతికారకాలు - గాలి (వాతావరణము)
CHAPTER - 3 జలావరణము
జలావరణము – మహాసముద్రాలు – రకాలు  00:22:00
జలావరణము - మహాసముద్రాలు - రకాలు 
మహా సముద్రాల భూతలము – భాగాలు 00:38:00
మహా సముద్రాల భూతలము - భాగాలు
మహా సముద్రాల లవణీయత 00:25:00
మహా సముద్రాల లవణీయత
9th మహాసముద్రాలు – ఉష్ణోగ్రత 00:22:00
9th మహాసముద్రాలు - ఉష్ణోగ్రత
మహా సముద్రాలు – ప్రవాహాలు పార్ట్ – 1 00:26:00
మహా సముద్రాలు - ప్రవాహాలు పార్ట్ - 1
మహా సముద్రాలు – ప్రవాహాలు పార్ట్ – 2 00:34:00
మహా సముద్రాలు - ప్రవాహాలు పార్ట్ - 2
CHAPTER - 4 వాతావరణము
వాతావరణము – పరిచయము 00:16:00
వాతావరణము - పరిచయము
వాతావరణ విస్తరణ – పొరలు 00:54:00
వాతావరణ విస్తరణ - పొరలు
వాతావరణాన్ని ప్రభావితం చేయు అంశాలు 00:30:00
వాతావరణాన్ని ప్రభావితం చేయు అంశాలు
పవనాలు రకాలు – ప్రపంచ పవనాలు – పీడన మేఖలలు 00:37:00
పవనాలు రకాలు - ప్రపంచ పవనాలు - పీడన మేఖలలు
పవనాలు రకాలు – స్థానిక మరియు ఋతు పవనాలు 00:35:00
పవనాలు రకాలు - స్థానిక మరియు ఋతు పవనాలు
ఆర్ద్రత – అవపాతము 00:31:00
ఆర్ద్రత - అవపాతము
వర్షపాతము – రకాలు 00:25:00
వర్షపాతము - రకాలు
CHAPTER – 6 భారతదేశములో వ్యవసాయము
వ్యవసాయ విధానాలు – పంట కాలాలు 00:39:00
వ్యవసాయ విధానాలు - పంట కాలాలు
భారత్ – వ్యవసాయము – పంటలు – రకాలు – Part 1 00:43:00
భారత్ - వ్యవసాయము - పంటలు - రకాలు - Part 1
భారత్ – వ్యవసాయము -పంటలు – రకాలు Part – 2 00:37:00
భారత్ - వ్యవసాయము -పంటలు - రకాలు Part - 2
భారత్ – వ్యవసాయము -పంటలు – రకాలు Part – 3 00:24:00
భారత్ – వ్యవసాయము -పంటలు – రకాలు Part – 3
10 వ తరగతి
CHAPTER – 1 భారతదేశము – భౌగోళిక స్వరూపాలు
Video – 1 – ఉనికి FREE 00:46:00
Video – 2 – part – A  – హిమాలయాలు – హిమాద్రి, హిమాచల్  శ్రేణులు 00:31:00
Unit 1 VIDEO -2 – part – B – హిమాలయాలు – శివాలిక్,పూర్వాంచల్ శ్రేణులు 00:28:00
ఉత్తర మైదానాలు 00:36:00
ద్వీపకల్ప పీఠభూమి 00:42:00
థార్ ఎడారి, తీర మైదానాలు 00:31:00
CHAPTER – 2 భారత దేశ శీతోష్ణస్థితి
శీతోష్ణస్థితి, వాతావరణము – ప్రభావితము చేయు అంశాలు 00:51:00
భారతీయ కాల విభజన, వేసవి కాలము మరియు శీతాకాలము 00:59:00
ఋతుపవనాల ప్రవేశము, నైరుతి ఋతుపవనాలు – ఈశాన్య ఋతుపవనాలు 00:47:00
భూగోళము వేడెక్కడము – శీతోష్ణస్థితి మార్పులు 00:48:00
UNIT - 3 భారత దేశ నదులు, నీటి వనరులు
హిమాలయ నదులు 00:33:00
ద్వీపకల్ప నదులు – పశ్చిమానికి ప్రవహించే నదులు 00:18:00
ద్వీపకల్ప నదులు – తూర్పునకు ప్రవహించే నదులు – గోదావరి నది 00:18:00
ద్వీపకల్ప నదులు – తూర్పునకు ప్రవహించే నదులు – కృష్ణా నది 00:18:00
ద్వీపకల్ప నదులు- తూర్పునకు ప్రవహించే నదులు – కావేరి, మహా నదులు 00:09:00
ద్వీపకల్ప నదులు – తూర్పునకు ప్రవహించే నదులు – వంశధార, మాచ్ ఖండ్ మరియు నాగావళి నదులు 00:07:00
నీటి వినియోగము – హివారే బజార్ గ్రామము 00:28:00
CHAPTER -4 ప్రజలు – నివాసప్రాంతాలు
ప్రజలు – నివాస ప్రాంతాలు పార్ట్ -1 00:15:00
ప్రజలు - నివాస ప్రాంతాలు పార్ట్ -1
ప్రజలు – నివాస ప్రాంతాలు పార్ట్ 2 00:50:00
ప్రజలు - నివాస ప్రాంతాలు పార్ట్ 2
ప్రజలు – నివాస ప్రాంతాలు Part – 3 00:27:00
ప్రజలు - నివాస ప్రాంతాలు Part - 3

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

7 STUDENTS ENROLLED
© 2020. C Guru Academy - CGURU. All rights reserved. Developed by glouniTech

Pin It on Pinterest

Share This