3 వ తరగతి 

మనము – మన పరిసరాలు

1. కుటుంబము

2. ఎవరేం పని చేస్తారు?

3. ఆడుకుందాం

4. జంతువులు – వాటి నివాసాలు

5. మన చుట్టూ ఉన్న మొక్కలు

6. ఆకులతో అనుబంధము

7. మనము ఏమేమి తింటాము

8. ఆహారపు అలవాట్లు

9. మన గ్రామము

10. రకరకాల ఇళ్లు

11. శుభ్రమైన ఇల్లే అందమైన ఇల్లు

12. మట్టితో చేసిన మాణిక్యాలు

13. రంగురంగుల బట్టలు

14. ఏవేవి ఎక్కడెక్కడ?

15. నీరు – మన అవసరాలు

16. ఊరికి పోదాము

4 వ తరగతి 

మనము – మన పరిసరాలు

1. కుటుంబ వ్యవస్థ – మార్పులు

2. ఆటలు – నియమాలు

3. రకరకాల జంతువులు

4. జంతువుల జీవన విధానము, జీవ వైవిధ్యము

5. మన చుట్టూ ఉండే మొక్కలు

6. దారి తెలుసుకుందామా?

7. ప్రభుత్వ సంస్థలు

8. ఇళ్ళ నిర్మాణము – పారిశుధ్యము

9. మా ఊరు – మా చెరువు

10. మన ఆహారము – మన ఆరోగ్యము

11. ఊరు నుండి ఢిల్లీకి

12. భారతదేశ చరిత్ర – సంస్కృతి

 

5 వ తరగతి 

మనము – మన పరిసరాలు

1. జంతువులు – మన జీవనాధారము

2. వ్యవసాయము – పంటలు

3. మనము చెట్లను పెంచుదాం

4. పౌష్టికాహారం

5. మన శరీరభాగాలు – జ్ఞానేంద్రియాలు

6. మన శరీరములోని వ్యవస్థలు

7. అడవులు – గిరిజనులు

8. నది – జీవన విధానము

9. వాతావరణము – గాలి

10. సూర్యుడు – గ్రహాలు

11. భద్రతా చర్యలు

12. చారిత్రక కట్టడాలు – వనపర్తికోట

13. శక్తి

14. మనదేశము – ప్రపంచము

15. మన రాజ్యాంగము

16. బాలల హక్కులు

Course Curriculum

3 వ తరగతి
CHAPTER 1 కుటుంబము
కుటుంబము పార్ట్ – 2 00:13:00
కుటుంబము పార్ట్ - 1
కుటుంబము పార్ట్ – 1 00:21:00
కుటుంబము పార్ట్ - 1
CHAPTER 2 ఎవరేం పని చేస్తారు?
ఎవరేం పని చేస్తారు? 00:12:00
ఎవరేం పని చేస్తారు?
4 వ తరగతి
CHAPTER 1 కుటుంబ వ్యవస్థ - మార్పులు
కుటుంబ వ్యవస్థ – మార్పులు 00:25:00
కుటుంబ వ్యవస్థ - మార్పులు
CHAPTER 2 ఆటలు - నియమాలు
ఆటలు – నియమాలు 00:26:00
ఆటలు - నియమాలు
5 వ తరగతి
CHAPTER 1  జంతువులు - మన జీవన ఆధారము
జంతువులు – మన జీవన ఆధారము పార్ట్ – 1 00:21:00
జంతువులు - మన జీవన ఆధారము పార్ట్ - 1
జంతువులు – మన జీవన ఆధారము పార్ట్ – 2 00:32:00
జంతువులు - మన జీవన ఆధారము పార్ట్ - 2

Course Reviews

5

5
1 ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

1149 STUDENTS ENROLLED
© 2020. C Guru Academy - CGURU. All rights reserved. Developed by glouniTech

Pin It on Pinterest

Share This

SPIN TO WIN!

  • Try your lucky to get discount coupon
  • 1 spin per email
  • No cheating
Try Your Lucky
Never
Remind later
No thanks